Bli partner med tennisen i Mölle

Mölle Tennisklubb är en ideell förening. Partnerskap med lokala företag och sponsorstöd generellt betyder mycket för klubben och möjliggör fortsatt utveckling av verksamheten och anläggningen. Stora som små. Vår ambition är att etablera långsiktiga partnerskap och samarbeten som ger ömsesidiga fördelar - för er som företag, våra medlemmar och vår tennisverksamhet.

Som idrottsförening i Mölle och Kullabygden med anor tillbaka till tidigt 1930-tal vill vi gärna bidra till att näringsliv och idrottsliv har en nära relation och samarbete för att säkra att vår bygd är levande. Vi hoppas att vi med kreativa förslag till samarbete, tillsammans kan säkra ett framtida aktivt by och föreningsliv.

Som enskild person och familj har du också möjlighet att bidra till klubben, genom att sätta in pengar direkt på vårt Bankgiro (5309-6269). Som tack, kan du få ditt namn på skylt i klubbhuset, hemsidan om du önskar.


Vi pratar gärna vidare om hur ett samarbete skulle kunna se ut. Hör av dig till vår ordförande, Pernilla Putnik, for dialog och mer information: ordforande@molletk.se.