Bli medlem i Mölle Tennisklubb


Välkommen till Mölle TK!

Vänligen fyll i uppgifterna nedan. De uppgifter som är markerade med * är obligatoriska. Vi är tacksamma om du dessutom anger din sommaradress. Därefter bara betala in själva medlemsavgiften direkt på vårt Bankgiro (ange ditt namn). Tack!
   • YYYYMMDD NNNN alternativt födelsedatum och land där du är bosatt (om du saknar personnummer och bor utomlands).
  • Junior är person under 18 år.
    Senior person från 18 år.
    Ständigt medlemskap 5000 kr per person.
    Vid förnyelse av medlemskap efter den 31 mars tillkommer 50 kr.

  • Skriv för- och efternamn, personnummer samt e-post (för Matchi), för de övriga som ansökan gäller. Om det inte finns svenskt person-nummer måste födelsedatum och land där personen är bosatt anges.

Har du frågor?

Du når oss via e-post: info@molletk.se
Bankgiro

Mölle Tennisklubb

Bankgiro: 5309-6269
Org.nr: 843000-4583
Swish konton

Mölle Tennisklubb

Allmänt 123 183 02 56
Kläder 123 384 14 75
Café 123 691 38 00