Organisation

Mölle tennisklubb drivs till stor del på ideelt arbete. Genom åren har många personer lagt ner mycket tid och omsorg för att utveckla klubben och främja den goda atmostför som kännetecknar klubbens verksamhet. 


Styrelse
Mölle Tennisklubb har en styrelse som planerar klubbens verksamhet och tillvaratar medlemmarnas intressen. Styrelsen utses vid klubbens årsmöte.

Revisorer
Klubben har två revisorer som utses vid klubbens årsmöte.

Tränare
I klubbens regi verkar också tennistränare. Dessa tränare har som uppgift att planera och genomföra tennisskolan som genomförs i klubbens regi varje år.

Banskötare
Klubben har säsongsanställda banskötare som underhåller klubbens båda grusbanor och anläggningen i övrigt.

Bollplanket eller Advisory Board
Klubben har ett Advisory board som är rådgivande i viktiga frågor för klubbens verksamhet. Gruppen består av ett antal personer med bred erfarenhet i frågor som rör tennis och Mölle tennisklubb. Läs mer här