Organisation

Styrelse
Mölle Tennisklubb har en styrelse som jobbar och planerar för klubbens utveckling och verksamhet och att tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen utses vid klubbens årsmöte.

Revisorer
Klubbens har en revisor som utses vid årsmötet.

Tränare
Inom klubbens har vi våra tennistränare, som har som uppgift att planera och genomföra klubbens tennisskola och privatlektioner varje år.

Banskötare
Klubben har säsongsanställda banskötare som underhåller klubbens grusbanor och anläggning.