Trivselregler

Dessa trivselregler gäller för medlemmar i Mölle Tennisklubb och för gäster på klubbens tennisbanor. Trivselreglerna gäller även gäster på klubbens tennisbanor. Alla medlemmar i klubben uppmanas att hjälpa till att upprätthålla dessa trivselregler.


Regel #1  
Tennisbanorna är avsedda att utnyttjas endast till tennisspel.

Regel #2  
Före spel på bana skall avgift vara erlagd i enlighet med gällande regler i klubben och för anläggningen.

Regel #3  
Gå ej in på banan förrän din speltid skall börja. Visa hänsyn och undvik att störa spelarna på de övriga banorna.

Regel #4  
Skor som används på banorna skall vara avsedda för tennisspel. Det är inte tillåtet att använda skor med dobbar eller liknande som kan förstöra eller riva sönder banorna.  

Regel #5  
Om skador, gropar eller liknande uppstår på banan skall den som spelar på den omedelbart försöka laga skadan. Om utomhusbanorna är alltför våta skall spel avbrytas för att undvika skador på banorna.

Regel #6  
Det är inte tillåtet att vistas på tennisbanorna under påverkan av rusmedel eller narkotika.

Regel #7 
Papper, gamla lindor, förbrukade bollar, bollrör och allt annat skräp slängs i papperskorgarna. Kläder, vattenflaskor och övriga tillhörigheter på banorna samt i omklädningsrum, duschar och övriga gemensamma utrymmen skall plockas undan.

Regel #8  
Efter avslutat träningspass utomhus skall 5 minuter ägnas åt banvård. Denna innefattar lagning av eventuella gropar och ojämnheter, borstning av bana och linjer samt vid behov vattning.

Regel #9  
Spel på grusbanor, minitennisbana och vid bollplanket för endast ske under klubbens öppettider, 07-22.

Regel #10  
Alla som använder tennisbanorna ska hjälpa till att sköta och vårda dem på ett sådant sätt att funktion och trivsel bevaras på bästa sätt. Detta gäller även området på klubbens anläggning i övrigt samt gemensamma utrymmen i klubbhuset.