Fakturering

En faktura som ställs till Mölletennisklubb för utförda tjänster ska innehålla följande uppgifter:

 • Datum för utfärdandet av fakturan
 • Löpnummer
 • Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt
 • Köparens registreringsnummer till mervärdesskatt om köparen är skattskyldig för förvärvet
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Kontaktperson inom klubben som har beställt varan / beordrat arbetet
 • Vem hos leverantören som har ansvaret för leveransen/utfört arbete. 
 • Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • Datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller betalningsdag för förskott eller a conto
 • Beskattningsunderlaget för varje skattesats
 • Mervärdesskattesats
 • Mervärdesskatt som ska betalas


Mölle Tennisklubb värnar om miljön. Vi ser därför gärna att våra leverantörer skickar faktura som ett bifogat dokument på e-post.

Fakturor sändes till faktura@molletk.se