Om klubben

Mölle Tennisklubb är en ideell förenin och du hittar oss i Mölle, Höganäs kommun. Vi finns på en väldigt vacker plats, vacker parkområde i Mölle. Om du inte redan besökt vår anläggning, hoppas vi att du gör det snart. Klubben bildades den 26 juli 1959. Stadgarna fastställdes vid ett årsmöte den 7 augusti 1960. Här finner du vårt klubbhus, två grusbanor, en minitennisbana, ett bollplank och en väldigt stor tomt och gräsyta. Klubben är en härlig sommarklubb. Vår verksamhet pågår vanligast mellan maj ttom september.

Välkomna!

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva tennis så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.