Om klubben

Mölle Tennisklubb är en ideell föreningen med hemort Mölle i Höganäs kommun. Klubben bildades den 26 juli 1959. Stadgarna fastställdes vid ett årsmöte den 7 augusti 1960. Klubben finns på en vacker parkområde i Mölle. På området finns ett klubbhus, två grusbanor, en minitennisbana och ett bollplank. Klubben är en sommarklubb och har sin huvudsakliga verksamhet under perioden från maj tom september.

Verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva tennis så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.