Banskötare

Mölle Tennisklubb lägger stor vikt läggs på underhåll och skötsel av grusbanorna och anläggningen i stort. En viktig del av detta arbete genomförs av banskötare som anställs av tennisklubben under sommarsäsongen. Banskötarna har det huvudsakliga ansvaret att se till att klubbens banor är klara och fungerar för spel varje dag under säsongen samt för det dagliga underhållet av anläggningen. Allt för att anläggningen ska fungera och vara trivsam för alla våra medlemmar och gäster. 
 

Följande banskötare är engagerade i klubbens verksamhet:

Otto Nordblom
Huvudbanskötare, ansvarig för trädgårdsskötsel och hemsidan

Medlem i Mölle Tennisklubb sedan 2000. Banskötare sedan 2014
Bor i: Mölle
Telefon: 073-342 08 73
E-post

Niklas Lindholm
Banskötare

Banskötare sedan 2018
Bor i: Mölle
Telefon: 073-083 18 80
E-post

Vide Forsgren
Banskötare

Banskötare sedan 2019
Bor i: Mölle
Telefon: 072-391 15 05
E-post