Banskötare

Mölle Tennisklubb lägger stor vikt på underhåll och skötsel av grusbanorna och anläggningen i stort. En viktig del av detta arbete genomförs av banskötare som anställs av tennisklubben under sommarsäsongen. Banskötarna har det huvudsakliga ansvaret att se till att klubbens banor är klara och fungerar för spel varje dag samt för det dagliga underhållet av anläggningen.  
 

Följande banskötare är engagerade i klubbens verksamhet:

Nils Klingenborg
Banskötare

Banskötare sedan 2021
Telefon: 073-6879660
 

Charlie Wiseman
Banskötare

Banskötare sedan 2021
Telefon: 072-5768192
 

Oliver Wiseman
Banskötare

Banskötare sedan 2021
Telefon: 072-5768191
 

Clara Putnik
Banskötare

Banskötare sedan 2021

 

Lisa Putnik
Banskötare

Banskötare sedan 2021