Årsmötet

Klubbens beslutande organ är Årsmötet. Det hålls i juli/augusti varje år vid klubbhuset i Mölle. Dina rättigheter som medlem utövar du lämpligen vid detta tillfälle.

Årsmötet väljer bland annat styrelse och revisorer. Du som medlem i klubben kan väljas att ingå i styrelsen eller vara delaktig i klubbens verksamhet på annat sätt. Under årsmötet redovisas och beslutas klubbens verksamhet och ekonomi. Vill du läsa protokoll från tidigare årsmöten hör av till klubbens ordföranden via epost, ordforande@molletk.se.

 


Stadgar
Här kan du ladda ner stadgarna för Mölle Tennisklubb.

Här är protokollet från senaste årsmötet juli 2023.

Nästa årsmöte planerad till 21 Juli 2024.