Bli medlem


Välkommen till Mölle Tennisklubb!

Vänligen fyll i uppgifterna nedan. De uppgifter som är markerade med * är obligatoriska. Vi är tacksamma om du dessutom anger din sommaradress. 
  • YYYYMMDD-NNNN alternativt födelsedatum och land där du är bosatt (om du saknar personnummer och bor utomlands).
 • Junior är person under 18 år.
  Senior person från 18 år.
  Familjmedlemskap gäller för en eller två föräldrar och deras barn under 18 år.
  Ständigt medlemskap 2000 kr per person.
  Vid förnyelse av medlemskap efter den 31 mars tillkommer 50 kr.

 • Skriv för- och efternamn samt personnummer för de övriga som ansökan gäller. Om det inte finns svenskt personnummer måste födelsedatum och land där personen är bostatt anges.

Har du frågor?

Du når oss enklast via e-post: info@molletk.se
Bankgiro

Mölle Tennisklubb

Bankgiro: 5309-6269
Org.nr: 843000-4583