Händer på klubben

Varje år händer det mycket på Mölle Tennisklubb. Årets aktivieter planeras vanligvis under januari månad av styrelsen vid årets första styrelsemöte som sedan presenteras i kalendariet. Varje år ser ungefär lika ut med fokus på olika aktivieteter runt tennis. Eftersom klubben är en sommartennisklubb sker det mesta under sommarperioden. Då är det fokus på tennisskolan samt tävling och lek som Möllespelen, Mölle möter Arild och Joakim von Anka cup.

Ideelt arbete. Klubben har en stor och fin anläggning. Förutom våra tennisbanor finns klubbhus, förråd, gräsmattor, träd och buskar som behöver skötas om.

Allt detta arbete sköter vi normalt sett själva genom att klubbens medlemmar ställer upp. Klubben anordnar därför en eller ett par städdagar om året på klubbens anläggning. Det är viktigt att du som medlem bidrar med lite hjälp vid dessa tillfällen.

Sköta tennisbanorna. Iordningställande av banor inför vår och höst är en av de viktigaste aktiviteterna under året. Att vi sköter om våra banor så de är i fint skick är högsta prioritet när det gäller aktiviteter. För detta ändamål anliter klubben av proffesionell hjälp eksternt som vet hur banorna ska skötas om inför höst och vår.  

Under sommarperioden sköts underhållet av våra grusbanor av banskötare. Det är vanligtvis ungdomar i bygden som har som sommarjobb att vattna och sköta om banorna samt sköta om klubben anläggning med enklare gjöromål. 

Social samvaro. En mycket viktig del i vår verksamt är den social samvaron på klubben. Att träffas vid klubbhuset över en kopp kaffe och prata lite tennis eller bara "hänga" där är något vi uppmuntrar. Chansen att du träffar någon glad person som vill pratta tennis, Mölle eller något annat är stor!

Under Möllespelsveckan arrangeras vanligtvis ett litet cafe och efter tävlingen arrangerar klubben en grillfest dit alla spelare från tävlingen och klubbensmedlemar är välkomna.