Tävlingsregler

Reglerna nedan tillämpas av Mölle Tennisklubb i samband med tävlingar som arrangeras av klubben. Reglerna bestäms av styrelsen.

Regel #1
Anmälan får endast ske till max 5 klasser.

Regel #2
Spelnivå eller eventuell rankingpoäng ska anges vid anmälan.

Regel #3
Endast en av klasserna 1 och 2 får väljas vid anmälan.

Regel #4
Spelare ska betala tävlingsavgift innan tävling i samband med anmälan.

Regel #5
Spelare ska anmäla sig till tävlingsledning i god tid innan matchstart.

Regel #6
Alla spelare uppmanas att uppträda sportsligt. Tävlingsledaren kan varna en spelare som till exempel kastar sin racket. I allvarliga fall kan matchen komma att avbrytas.

Regel #7
Spelarna dömer matcherna själva. 

Regel #8
Openmatcher spelas i tva set med tie-break vid 6-6 (vid 4-4 i klass 13 till 15); ett avgörande set spelas som ett super-tie-break till 10.

Regel #9
Finalerna i klasserna 1, 3, 5 och 6 spelas i bäst av tre set. 

Regel #10
Handicapmatcher spelas i tre korta set (till 4); ett avgörande game spelas vid ställningen 3-3. 

Regel #11
Tävlingsledningen kan komma att justera handicap-sättningen om den visar sig uppenbart felaktig efter den första spelomgången.