Bollplanket

Sedan år 2013 har Mölle tennisklubb ett så kallat Bollplank eller Advisory Board som ska fungera som en rådgivande resurs till styrelsen och består av personer som med sin specifika kompetens, kontaktnät och i detta fall lång erfarenhet av att vara medlem och styrelseledamot i Mölle TK, kan bidra till tennisklubbens utveckling. 

Bollplanket omfattar cirka 8 till 10 ledamöter. De väljs in i för mandat period på cirka tre år och kan väljas om för ytterligare en period på tre år. Bollplanket sammanträder max två gånger per år tillsammans med styrelsen.

Medlemmar

  • Peter Hallberg
  • Henrik Källén
  • Björn Gudmundsson
  • Bengt Magnusson
  • Joseph Wahlund
  • Maud Wahlund