Årsmötet

Klubbens beslutande organ är Årsmötet. Det hålls i augusti varje år vid klubbhuset i Mölle. Dina rättigheter som medlem utövar du lämpligen vid detta tillfälle. Årsmötet väljer bland annat styrelse och revisorer. Du som medlem i klubben kan väljas att ingå i styrelsen eller vara delaktig i klubbens verksamhet på annat sätt. Under årsmötet redovisas och beslutas klubbens verksamhet och ekonomi. Protokollet från det senaste årsmötet kan du läsa här.
 


Protokoll
Du finner kallelser och protokoll till årsmöten här.
 

Klubbens årsmöten hålls vanligen under sommaren i slutet av juli eller början av augusti.