Årsmötet

Klubbens beslutande organ är Årsmötet. Det hålls i juli/augusti varje år vid klubbhuset i Mölle. Dina rättigheter som medlem utövar du lämpligen vid detta tillfälle.

Årsmötet väljer bland annat styrelse och revisorer. Du som medlem i klubben kan väljas att ingå i styrelsen eller vara delaktig i klubbens verksamhet på annat sätt. Under årsmötet redovisas och beslutas klubbens verksamhet och ekonomi. Vill du läsa protokoll från tidigare årsmöten hör av till klubbens ordföranden via epost, ordforande@molletk.se.

 


Stadgar
Här kan du ladda ner stadgarna för Mölle Tennisklubb.

Här är protokollet från senaste årsmötet juli 2021.

Nästa Årsmöte, söndagen den 24 juli, 2022m kl 16.00

Kallelse till Årsmötet 24 juli, 2022. Klockan 16.00 på klubbhuset.