Kalendarium 2021


Här hittar du en kalender över de aktiviteter som sker på Mölle Tennisklubb under detta kalenderår.

April

Söndag 4 april April
10:00 Fixardag
Styrelsemöte under månaden

Juni

Söndag 1 juni
Säsongsstart. Tennisbanorna öppnas för spel
Måndag 23 Juni
Tennisskolan startar sin verksamhet, ev redan 16 juni

Juli

Söndag 6 Juli
Mölle möter Arild (preliminärt)

14-20 Juli
Möllespelen, preliminärt pga rådande pandemi, beslut om turnering tas senare

Lördag 19 Juli
18:00 Grillfest med prisutdelning, ännu ej beslutad

Onsdag 23 juli
18.00 Årsmöte i klubbhuset (prelimärt) 

Augusti

Fredag 8 augusti
Tennisskolan slutar (preliminärt)

Söndag 24 augusti
Banskötarna avslutar sina uppdrag för säsongen

Oktober

Söndag 5 oktober
Banorna stängs för spel