Kalendarium 2020


Här hittar du en kalender över de aktiviteter som sker på Mölle Tennisklubb under detta kalenderår.

April

Söndag 12 april April
10:00 Fixardag
14:00 Styrelsemöte i klubbhuset

Juni

Lördag 1 Juni
Säsongsstart. Tennisbanorna öppnas för spel
13.00 Styrelsemöte

Måndag 22 Juni
Tennisskolan startar sin verksamhet. 

Juli

​​​​​​​Söndag 5 Juli
Mölle möter Arild (preliminärt)

Tisdag 7 Juli
Sista anmälningsdag till Möllespelen

Fredag 10 Juli
Lottningen till Möllespelen klar. Publiceras på klubbhuset och på webben

11- 18 Juli
Möllespelen

Lördag 18 Juli
18:00 Grillfest med prisutdelning, ännu ej beslutad

Onsdag 22 juli
18.00 Årsmöte i klubbhuset (prelimärt) 

Augusti

Fredag 7 augusti
Tennisskolan slutar (preliminärt)

Söndag 23 augusti
Banskötarna avslutar sina uppdrag för säsongen

Oktober

Lördag 3 oktober
Banorna stängs för spel