Brev från styrelsen

Kära Mölle TK Vänner,

Förra lördagen den 17 februari hade vi årets första styrelsemöte med Mölle TK. Vi konstaterade att säsongen 2017 fungerade bra både vad det gäller Tennisskolan,  Möllespelen och påbörjad inredning av det nya klubbhuset. Under 2017 fick vi också igång kafeterian igen under god ledning av Eva Bergman och Maud Lindstedt Gramer.  Tack också till alla som bidragit till renoveringen av klubbhuset.

Verksamhetsåret 2017 innebar också att Möllespelen kunde genomföras med goda matcher och fler deltagare än 2016. Vi kunde spela alla matcher utan större regnuppehåll. Tyvärr förlorade vi matchen mot Arild men vi hoppas på bättre resultat vid mötet i Arild som preliminärt är planerad till den 8 juli 2018.

Under ca en vecka i januari 2018 hade vi hjälp med att beskära träd och röja björnbärsris på klubbområdet. Bland annat har vi klippt träden bakom bana 1 och 2 samt rensat i slänten ner mot Barakullsvägen. Under 2018 ska också vi fortsätta inredningen av klubbhuste så att vi får till lite extra god klubbkänsla.

Tennisskolan är tillbaka 2018 med Thomas Bergström i spetsen och tränarna Alma och Klara Thell Lenntorp samt Erik Nordblom. Anmälan till tennisskolan startar den 1 april.

Vår första gemensamma sammankomst för året sker på påskdagen den 1 april kl. 11.00. Klubben bjuder på fika med mackor och grillad korv. Försök att prioritera ett par timmar denna dag för detta ändamål.

Styrelsen vill att du betalar medlemsavgiften senast den 31 mars. Bankgironumret är 5309-6269. Betalar du senare kommer vi att ta ut en förseningsavgift på 50 kronor. Tänk också på att familjemedlemskap endast gäller föräldrar och barn och där barnen är under 18 år. Se avgifter för medlemskap på vår hemsida. För våra aktiviteter under tennissäsongen 2018, se vårt kalendarium på www.molletk.se. 

Styrelsen vill till sist tacka er alla för den gångna säsongen 2017 och vill på detta sätt hälsa er välkomna till en ny säsong med Mölle TK 2018.

 Varma hälsningar
Styrelsen Mölle Tennisklubb/gm Carl-Johan